Felhasználási Feltételek 1.00

Generalități

Prezentele sunt Termenii si condițiile de utilizare ale paginii de internet arboriremarcabili.ro (denumite in continuare “Termeni si Condiții”) care stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.arboriremarcabili.ro (denumit in continuare “Site” si/sau “Tree”), ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul Site-ului (denumit in continuare “Serviciului”). Prezentele Termeni și Condiții de utilizare ale paginii de internet arboriremarcabili.ro au valoarea unei convenții / contract încheiate între Asociația Microregională Pogány-havas (denumită în continuare “Asociația”), în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului si de furnizor al Serviciului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul (denumită in continuare “Utilizator”).

Neacceptarea acestor Termeni si Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

Orice persoană care se înregistrează pe arboriremarcabili.ro acceptă aceste Termeni și condiții în întregime și în mod necondiționat și declară prin înregistrare că a îndeplinit vârsta de ___ ani și are deplină capacitate mentală.

Pagina de internet, Serviciul și Baza de date

Conținutul paginii de internet ”Arboriremarcabili.ro” cu toate elementele grafice, Serviciul, Baza de date integrată inclusiv orice element al acestora, dar fără a se limita doar la acestea, conținutul textual, codurile de sursă, resursele și soluțiile tehnice, codurile de sursă resursele și soluțiile tehnice ale Serviciului și al Bazei de date, în afară de cazurile menționate expres de către Arboriremarcabili.ro că ar constitui proprietatea intelectuală al unui alt titular, sau când Utilizatorul a trimis conținutul respectiv sau a făcut accesibil prin orice modalitatea prin paginea de internet în cauză, constituie proprietatea exclusivă al lui Arboriremarcabili.ro.

Conținutul paginii de internet Arboriremarcabili.ro, precum și orice element al acestuia fiind plasat oriunde pe pagina de internet, poate fi utilizat doar în scopuri personale, nu și în scopuri comerciale, sau de orice alt fel. Utilizarea conținutului paginii de internet Arboriremarcabili.ro, precum și orice element al acestuia de către o terță persoană, pentru orice alte scopuri decât în scopuri personale este posibilă doar în urma acordului prealabil exprimat în scris de către Asociație în acest sens. Din acest motiv este interzis reproducerea copierea, preluarea, relansarea, editarea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuirea, redistribuirea parțială și / sau integrală al conținutului paginii de internet Arboriremarcabili.ro, inclusiv al conținutului modificat sau parțial modificat pentru orice alte scopuri, decât cele personale.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale inclusiv fotografii sau clipuri video către pagina de internet Arboriremarcabili.ro își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele, fotografiile, clipurile video și informațiile transmise în orice mod către Arboriremarcabili, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale, inclusiv fotografii și clipuri video înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja in nici un mod răspunderea Asociației, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Toate materialele, fotografiile și informațiile accesibile prin intermediul paginii de internet sunt proprietatea Asociației, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzătoare acestora aparțin Asociației, astfel ca orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către pagina de internet înțeleg și acceptă acest lucru prin simpla trimitere, indiferent de modalitatea de trimitere către pagina de internet a informațiilor ori materialelor, fotografiilor, clipurilor video, respective. In acest sens utilizatorii paginii de internet Arboriremarcabili.ro sunt de acord să cedeze exclusiv și gratuit, în momentul trimiterii, toate drepturile de autor, de utilizare, adaptare, modificare și retransmitere a materialelor, informațiilor, fotografiilor, clipurilor video cu care au contribuit la pagina de internet Arboriremarcabili.ro și se obligă în mod expres să nu trimită, posteze sau publice aceste materiale, fotografii, clipuri video pe alte pagini de internet, sau pe orice alt suport, formă, modalitate de publicație, retransmitere, transmitere, transformare, fără acordul expres, scris și prealabil al Asociației.

Funcționarea Arboriremarcabili.ro

Fiecare utilizator care dorește să beneficieze de serviciul Arboriremarcabili și dorește să înregistreze un arbore remarcabil din România trebuie să-și deschide un cont și să se înregistreze pe pagina de internet www.arboriremarcabili.ro, și prin înregistrare să accepte prezentele Termeni și condiții de utilizare, așa cum este menționat mai sus. La înregistrare fiecare Utilizator va fi rugat să ne furnizeze unele date personale în scopul administrării cât mai bune și corecte a Registrului de arbori (baza noastră de date), precum și a paginii de internet a Asociației. Datele personale furnizate de către utilizatorii vor fi administrate de către Asociație în conformitate cu prevederile legale în vigoare, așa cum reiese din Politica de confidențialitate a Asociației pe care o puteți accesa mai jos, și din datele personale ale utilizatorilor Asociația va face accesibilă publicului doar numele de utilizator ”username” al Utilizatorului la punctul de meniu ” Harta arborilor”, iar toate celelalte date personale vor fi accesibile doar administratorului paginii de internet.

În cazul în care Utilizatorul refuză la înregistrare să furnizeze către Arboriremarcabili.ro datele personale solicitate, sau datele referitoare la arbore solicitate Asociația nu îi va deschide cont de utilizator pe pagina de internet, nu va avea niciun acces la Serviciul oferit prin intermediul Arboriremarcabili.ro și nu va avea posibilitate de a înregistra vreun arbore în Registrul de Arbori Arboriremarcabili.ro.

Toate informațiile furnizate despre arbori de către utilizatori vor fi verificate prin intermediul Asociație și în cazul în care aceste informații vor fi considerate de către Asociație nereale, abuzive, ilegale, ofensatoare, jignitoare, inadecvate sau necorespunzătoare în vreun fel, vor fi șterse din registrul arborilor fără vreo altă notificare emisă de către Asociație. Totuși Asociația nu răspunde în niciun mod și în nicio măsură pentru activitate utilizatorilor prin intermediul paginii de internet, pentru acuratețea, realitatea, etica informațiilor furnizate de către aceștia către Arboriremarcabili.ro, nici pentru fotografiile clipurile video și drepturile de autor, drepturile intelectuale aferente acestora, transmise de către utilizatori către Arboriremarcabili.ro, fiecare Utilizator fiind singura persoană care poate fi trasă la răspundere pentru informațiile, materialele, fotografiile, clipurile video transmise de către acesta și publicate pe pagina de internet Arboriremarcabili.ro. Astfel, Asociația nu poate fi trasă la răspundere în niciun mod și în nici o măsură nici pentru orice fel de prejudiciu creat prin utilizarea, transmiterea,retransmiterea etc. dar fără a se limita doar la aceste activități a informațiilor, fotografiilor, materialelor, clipurilor video postate și sau transmise către pagina de internet Arboriremarcabili.ro de către utilizatori sau orice alte terțe persoane.

Asociația își rezervă dreptul de a șterge toate și orice informații, materiale, informații, fotografii, clipuri video nereale, necorespunzătoare, jignitoare, insultătoare, inadecvate dar fără la se limita la acestea, în cazul în care crede de cuviință, fără orice alte notificări, iar în cazul unor situații de încălcare a prezentului Termeni și Condiții, precum și a unor situații grave care ar putea să creeze prejudicii Asociației și / sau oricăror altor persoane potrivit administratorilor paginii de internet, adică a Asociației va șterge imediat și contul de utilizator aferent și va bloca accesul persoanei respective la pagina de internet Arboriremarcabili.ro prin orice măsuri posibile, urmat de o singură notificare prin e-mail al utilizatorului care a comis abaterea prin intermediul paginii de Internet Arboriremarcabili.ro, sau abuzat în orice mod de Serviciul oferit prin pagina de internet Arboriremarcabili.ro.

Utilizatorii sunt de acord și acceptă ca accesează pagina de internet Arboriremarcabili.ro și utilizează Serviciul Arboriremarcabili.ro pe propria lor răspundere și ca atât pagina de internet, orice conținut de pe aceasta, prcum și Serviciul Arboriremarcabili.ro sunt oferite conform principiului ”așa cum este”. În consecință Asociația nu poate fi trasă la răspundere în niciun mod și în nici o măsură cu privire la pagina de internet Arboriremarcabili.ro, Serviciul Arboriremarcabili.ro inclusiv dar fără a se limita la conținutul, orice parte, element, design, grafică, fotografii, video clipuri, utilizarea acestora și /sau orice consecințe juridice derivate din utilizarea acestora.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca disponibilitatea paginii de internet și a Serviciului Arboriremarcabili.ro, precum și accesul la acestea pot fi afectate și de factori obiectivi, pentru care le fel Asociația nu poate fi trasă la răspundere în niciun mod și în nici o măsură.

Asociația nu garantează calitatea, responsabilitatea, oportunitatea sau acuratețea informațiilor, sau a oricăror materiale prezentate sau al Serviciului furnizat. Chiar dacă Asociația face tot ce este rezonabil posibil în a autentifica informațiile furnizate de utilizatori la înregistrare, Asociația nu poate împiedica diverse persoane în a furniza informații false sau acționa în scopuri ascunse. Noi solicităm fiecărui utilizator înregistrat să acționeze în mod onest și etic atunci când folosește Serviciul. Cu toate acestea, nu putem fi siguri ca toate informațiile furnizate de utilizatorii înregistrați sunt actuale și corecte.

Asociația face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea in pagina noastră de internet și Serviciul aferent și Asociația va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Asociația nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor, materialelor, inclusiv fotografiilor furnizate de utilizatori. În mod expres, utilizatorii înțeleg și sunt de acord ca Asociația nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentală, incluzând dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Arboriremarcabili.ro, Asociația si operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune de către utilizatori sau orice terță persoană , în legătură cu utilizarea acestui Serviciu, sau orice alt aspect relaționat acestui Serviciu.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord ca Arboriremarcabili.ro, și Asociația nu pot fi trași la răspundere prin niciun mod și în nici o măsură pentru modul de interpretare sau greșita interpretare a informațiilor, materialelor inclusiv dar fără a se limita la fotografii, clipuri video publicate pe pagina de internet. Arboriremarcabili.ro.

Utilizatorilor este interzis să publice pe pagina de internet Arboriremarcabili.ro orice informații, materiale, inclusiv dar fără a se limita la fotografii, clipuri video care ar încălcă prin orice mod prevederile legale aflate în vigoare. Astfel, utilizatorii sunt de acord ca în cazul în care Asociația consideră ca oricare din informațiile, materialele, inclusiv dar fără a se limita la fotografii, clipuri video transmise către pagina de internet Arboriremarcabili.ro printr-un utilizator ar putea contraveni prevederilor legale aflate în vigoare, Asociația va putea interzice imediat accesul acelui utilizator la pagina de internet Arboriremarcabili.ro, și îi va putea șterge contul de înregistrare de pe pagina de internet cu toate informațiile și postările aferente.

În aceste cazuri, Asociația nu va putea fi trasă la răspundere prin niciun mod și nici o măsură.

Utilizatorilor cu ocazia utilizării paginii de internet Arboriremarcabili.ro, precum și al Serviciului aferent le este interzis utilizarea oricăror programe spyware, virus, sau orice alt program, software, indiferent de faptul ca acestea contravin sau nu prevederilor legale aflate în vigoare. În același timp Asociația nu își asumă răspunderea pentru nici un prejudiciu creat în mod direct sau indirect utilizatorilor sau oricăror altor terțe persoane prin utilizarea de către utilizatori sau orice terță persoană prin utilizarea unui spyware, virus, sau orice alt software și/sau program prin intermediul paginii de internet Arboriremarcabili.ro, sau utilizarea acesteia.

Utilizatorii sunt de acord ca Asociația nu poate fi trasă la răspundere prin niciun mod și în nicio măsură pentru orice încetări, defecțiuni, disfuncționalități , erori intervenite în utilizarea paginii de internet Arboriremarcabili.ro sau a Serviciului, precum în nici o altă situație, cu excepția cazurilor când va fi dovedit în fața instanței de judecată ca erorile, disfuncșionalitățile tehnice datorează în mod exclusiv culpei grave Asociației.

Utilizatorii sunt de acord ca Asociația nu poate fi trasă la răspundere prin niciun mod și în nici o măsură pentru reclama și publicitatea postată, sau publica prin link-uri pe pagina de internet Arboriremarcabili.ro, precum nici pentru produsele și serviciile care fac obiectul acestor reclame și publicitate.

Utilizatorii sunt de acord ca Asociația nu poate fi trasă la răspundere prin niciun mod și în nicio măsură pentru conținutul, serviciile, produsele paginilor de internet la care link-urile postate pe pagina de internet Arboriremarcabili.ro fac trimitere prin orice mod.

În cazurile de forță majora Asociația, inclusiv dar fără a se limita la administratorii, angajații paginii de internet Arboriremarcabili.ro, directorii, sucursalele, filialele acesteia vor fi exonerați în totalitate de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar fără a se limita la disfuncționalități sau defecțiuni ale echipamentului Arboriremarcabili.ro, probleme tehnice ale serverului, lipsa conexiunii de internet, virușii informatici, lipsa conexiunii telefonice, informații false trimise de către utilizatori, atacuri informatice, sau orice intervenții malefice exterioare în sistemul informatic, orice incursiune fără autorizație în sistemul paginii de Internet erori operaționale, grevă, lipsa sau defecțiuni în furnizarea energiei electrice etc.

Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Politica de cookies

Politica de cookies

Modificarea Termeni și Condiții

Asociația are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate fața de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatori, prin simpla utilizare sau accesare a paginii de internet Arboriremarcabili.ro, și/sau al Serviciului aferent, intervenite oricând după postarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta imediat accesarea paginii de internet Arboriremarcabili.ro, precum și accesarea și / sau utilizarea Serviciului Arboriremarcabili.ro.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Asociației prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română aflată în vigoare. Orice litigiu născut din, sau în legătura cu Termenii și Condițiile și / sau utilizarea paginii de internet Arboriremarcabili.ro și / sau al Serviciului , va fi soluționat pe cale amiabilă.

În caz de imposibilitate de a soluționa pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanța de judecată competentă aflată in raza teritorială al sediului Asociației.

Print Felhasználási Feltételek