Partnereink és közreműködők

Pogány-havas Kistérségi Társulás

A Pogány-havas kistérség 1999-ben jött létre Hargita megye Tanácsának kezdeményezésére, a következő hét településből: Csíksomlyó, Csíkpálfalva, Csíkszentmihály, Csíkszépvíz, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, és Gyimesbükk. Az önkormányzatok mellett helyi vállalkozások és egyesületek is tagjai az egyesületnek. Célunk olyan projektek megvalósítása, ami az emberek életminőségének javulásával jár a hagyományok és a természeti értékek védelmét is szem előtt tartva. Az elmúlt években egyre több olyan munkát indítottunk el, ami a hagyományos gazdálkodás által létrehozott természeti értékek védelmét segíti a gazdálkodás jövedelmezőségének javítása mellett. Sokat foglalkoztunk a hegyi kaszálók egészen kivételes fajgazdagságának védelmével (www.mountainhaymeadows.eu). Jelen kezdeményezés már túlmutat a térség határain, de úgy gondoltuk, hogy illik abba a szakmai és filozófiai keretbe, amivel eddig is foglalkoztunk. www.poganyhavas.ro


Barbara Knowles Fund

A Barbara Knowles Alap 2008 óta folytat tevékenységet Erdélyben. Célja helyi vagy térségi jelentőségű projektek támogatása, a vidéken élők jövedelmének növelése, elsősorban a kis léptékű, családi gazdálkodás helyzetbe hozása annak természetvédelmi előnyeit is segítve. A támogatott projektek köre felöleli a mezőgazdasági tájak biodiverzitásának kutatását, kiemelten a fajgazdag hegyi kaszálókon és fás legelőkön. Emellett célja szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása és politikai döntéshozókhoz való eljuttatása Bukaresttől Brüsszelig. www.treasuresoftransylvania.org


Knepp Wildland

A dél-angliai nagybirtok tulajdonosa saját mezőgazdasági területein folytat olyan gazdálkodási és visszavadítási kísérleteket, melyek célja, hogy a szabadon mozgó állatok (elsősorban szarvasmarha és ló) működtessen egy nagyobb tájat minimális emberi közbeavatkozás mellett. A munka eddigi eredménye, hogy a dinamikus ökológiai folyamatok helyreállításával már 14 év elteltével is számos ritka faj spontán visszatért a területre.www.knepp.co.uk