Tájékoztató az adatkezeléshez való hozzájárulásról 1.00

az arboriremarcabili.ro weboldal felhasználóinak személyes adatok kezeléséről

Az EU 2016/679 sz. Rendelet (GDPR) 6. (1) és 7. cikkek rendelkezéseinek megfelelően beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az alábbi táblázatban azonosított személyes adataimat az UBB Alaptvány - a továbbiakban Fundația UBB (székhelye: Kolozsvár, utca: .................) - kezelje az alábbi célokra. Az általam megadott személyes adatokat az általam elfogadott arboriremarcabili.ro weboldal Adatvédelmi Irányelve és az Fundația UBB személyes adatvédelmi irányelve szerint fogják kezelni, amely elérhető a következő linken: https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/

Személyes adattípusok Személyes adattípusok forrása Az adatkezelés célja
Azonosítási adatok: név, vezetéknév, személyi azonosító szám (CNP) Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció
E-mail cím Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció
Neme (Amennyiben érvényes) Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció
Születési év (Amennyiben érvényes) Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció
Foglalkozása Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció
Utolsó befejezett iskola Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció
Hobby Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció
Állampolgárság (Amennyiben érvényes) Regisztrációs űrlap Felhasználóként történő regisztráció

Az Ön által kért személyes adatok kizárólag Öntől származnak, és az európai és nemzeti jogszabályokban meghatározott időtartamig, az GDPR és egyéb jogszabályok által előírt alapelveknek megfelelően, azok biztonságának biztosítására és az Ön jogainak tiszteletben tartására vonatkozóan kerülnek feldolgozásra.

Tájékoztatjuk, hogy az GDPR 7. cikkének megfelelően bármikor visszavonhatja az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó beleegyezését az előzőleg megadott célokra.

Ezt a beleegyezést az UBB Alapítvány más célra nem használhatja fel, mint amelyeket kifejezetten a dokumentumban megjelöltek, ideértve ezek átadását harmadik feleknek.

Ezenkívül az Ön jogait az GDPR értelmében tiszteletben fogjuk tartani:

  • Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. és 14. cikk) - Az UBB/UBB Alapítvány köteles tájékoztatást nyújtani Önnek a személyes adatok kezelésének típusáról, céljáról és jogalapjairól;
  • Adathoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk) - Önnek joga van tájékoztatást kapni az UBB/UBB Alapítványtól arról, ahogyan az Önt érintő személyes adatokat kezeli;
  • Adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk) - Önnek joga van a személyes adatok helyesbítéséhez indokolatlan késedelem nélkül;
  • Adatok törléséhez való jog ("feledéshez való jog") (GDPR 17. cikk) - Önnek joga van arra, hogy az UBB Alapítványtól kérje a személyes adatok azonnali törlését, ha azokra nincs szükség, és az UBB/UBB Alapítványnak kötelessége azokat indokolatlan késedelem nélkül törölni;
  • Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) - Önnek joga van kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha Ön szerint az adatok nem pontosak, vagy az adatkezelés törvénytelen, vagy az UBB/UBB Alapítvány már nem szükséges az adatokra;
  • Tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés korlátozásáról (GDPR 19. cikk);
  • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) - Önnek joga van a személyes adatokhoz, amelyeket az UBB/UBB Alapítványnak szolgáltatott, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, hogy más adatkezelőnek továbbíthassa;
  • Ellenkezéshez való jog (GDPR 21. cikk) - Önnek joga van ellenezni a személyes adatok kezelését, beleértve a profilalkotást is;
  • Nem automatizált döntés alá eséshez való jog (GDPR 22. cikk) - Önnek joga van nem alávetni magát olyan döntésnek, amely kizárólag automatizált adatfeldolgozás eredménye, ideértve a profilalkotást is, és amelynek joghatásai vagy hasonlóan jelentős mértékben érintik vagy érintenek Önt.
  • Jog panasz benyújtására a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (GDPR 15. cikk) - anspdcp@dataprotection.ro vagy https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala; Megjegyzés: Mielőtt panaszt benyújtana a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie az UBB/Jogtudományi Karral az GDPR által elismert jogok gyakorlása érdekében. Ha az érintett nem kap választ legfeljebb egy hónapon belül a kérelem megkapása után (kivételesen a határidőt két hónappal meghosszabbíthatják, bizonyos kötelezettségek betartásával az adatkezelő részéről), vagy nem elégedett a kapott válasszal, panaszt tehet az Adatvédelmi Hatóságnál. A panasznak bizonyítékokkal kell alátámasztottan kell lennie. Lásd a panaszok kezelésének eljárását, amelyet jóváhagyott a 133/2018-as Döntés. anspdcp@dataprotection.ro vagy https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principală

További információkért az UBB Kolozsvár személyes adatok védelmére vonatkozó biztonsági politikájáról (https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/"), valamint panasz esetén forduljon az UBB Kolozsvár személyes adatok védelméért felelős adatvédelmi tisztviselőhöz (DPO) az alábbi elérhetőségeken: dpo@ubbcluj.ro, telefonon: +40 744.423.188, vagy személyesen a következő címen: Kolozsvár, Pandurilor utca 7., Juventus épület, 4. iroda.

Print Tájékoztató az adatkezeléshez való hozzájárulásról