Consimțământ Informat 1.00

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor web site-ului arboriremarcabili.ro

În conformitate cu dispozițiile art. 6 (aln 1) si art 7 din Regulamentul EU 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) îmi exprim consimțământul ca datele mele personale identificate conform tabelului de mai jos să fie prelucrate de către Fundația UBB cu sediul în Cluj-Napoca, str. ……………………….., în scopurile mai jos trecute. Datele cu caracter personal puse la dispoziție de către dvs. vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de Confidențialitate a website-ului arboriremarcabili.ro și Politica UBB de protecție a datelor cu caracter personal accesibilă la https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/

Tipul de date cu caracter personal Sursa datelor cu caracter personal Scopul prelucrării
Date de identificare: nume, prenume, CNP Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator
Adresa de e-mail Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator
Sexul (Daca e cazul) Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator
Anul nașterii (Daca e cazul) Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator
Ocupația Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator
Ultima școală absolvită Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator
Hobby Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator
Naționalitate (Daca e cazul) Formular înregistrare Înregistrarea în calitate de utilizator

Datele cu caracter personal care au fost sau vor fi solicitate vor fi furnizate exclusiv de dvs. și vor fi prelucrate pe perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor dvs..

Vă informăm că în conformitate cu Art 7 din GDPR vă puteți retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în scopurile trecute anterior.

Acest consimțământ nu poate fi folosit de către Fundația UBB în alte scopuri decât cele trecute explicit în document, inclusiv de transmitere către terți a acestora.

De asemenea, drepturile dvs. vor fi respectate în conformitate cu GDPR:

  • dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) - de către UBB/Fundația UBB despre tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;
  • dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) - persoana are dreptul de a obține confirmare din partea UBB/Fundația UBB dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;
  • dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) - a datelor personale fără întârzieri nejustificate;
  • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - (art 17 din GDPR) - de a obține din partea UBB/Fundația UBB ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UBB/Fundația UBB are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;
  • dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) - când considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau UBB/Fundația UBB nu mai are nevoie de aceste date;
  • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art 19 din GDPR);
  • dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) - aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat UBB/Fundația UBB într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator;
  • dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) - vă puteți opune, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art 22), care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art 15) - anspdcp@dataprotection.ro sau https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala; Notă: Anterior depunerii unei plângeri la ANSPDCP petentul trebuie să se adreseze UBB/Facultatea de Drept pentru exercitarea drepturilor recunoscute de GDPR. Dacă nu s-a primit răspuns în cel mult o lună de la primirea cererii de către acesta (în mod excepțional perioada poate fi prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către operator) sau petentul este nemulţumit de răspunsul primit, se poate face plângere pe adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Plângerea va trebui însoţită de dovezi. Vezi Procedura de soluționare a plângerilor aprobată Decizia nr. 133/2018. anspdcp@dataprotection.ro sau https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principală

Pentru informații suplimentare legate de politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal a UBB Cluj (https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/) precum și pentru depunerea unei plângeri vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) a UBB Cluj pe adresa dpo@ubbcluj.ro sau la telefonul 0744.423.188 sau personal la adresa Cluj-Napoca, str Pandurilor nr 7, Clădirea Juventus, biroul 4.

Print Consimțământ Informat