Povestiri
Înapoi la povestiri

Casa vulpii din stejar

Autor TReka în 10 Ianuarie 2017

La "vânătoare" de arbori seculari - Povești scurte și foarte scurte

Lucian Holban

Un stejar bӑtrân şi scorburos, ascuns în tufişul de la lizierӑ,  a fost considerat o bunӑ investiţie imobiliarӑ – preţ  zero -  de cӑtre o vulpe isteaţӑ. A gӑsit şi o cale de urcat la etaj - cam la 4m de sol. Cum noi am încӑlcat proprietatea ei şi eram şi un inamic mai numeros şi puternic, s-a uitat câteva secunde la noi de sus şi apoi, când am vrut sӑ o pozӑm, a sӑrit şi a dispӑrut în pӑdure. Avem doar poza stejarului, vulpea este bine şi nu a vrut sa fie promovatӑ pentru cӑ ar fi dat idei şi la alţii - cӑsuţe naturale, ecologice, în copaci, fӑrӑ investiţii.