Povestiri
Înapoi la povestiri

O lege care lasӑ în urmӑ doar multe rӑdӑcini de arbori bӑtrâni.

Autor TReka în 13 Aprilie 2017

La "vânătoare" de arbori seculari - Povești scurte și foarte scurte

Lucian Holban

La Sovata  gӑsim pӑşunea cu fagi groşi şi observӑm cӑ mulţi au fost tӑiaţi relativ recent.  Ciobanul, care nu mai coborâse din pӑşunea de la 1000 de metri din aprilie, ne lӑmureşte cum  s-a amplificat defrişarea  ilegalӑ a fagilor bӑtrâni. Subvenţia pentru pӑşuni nu se acordӑ pentru suprafaţa umbritӑ de arborii seculari.  Ȋn aceastӑ situaţie mai tӑiem, rӑrim arborii. Pricepuţi legiuitori cӑ bunӑ lege au fӑcut!

Pe  aceastӑ suprafaţӑ nu se acordӑ subvenţii - Fӑrӑ comentarii!