Politica de Confidențialitate 1.00

1. Introducere

Această Politică de confidențialitate se aplică website-ului https://arboriremarcabili.ro, operat de către Fundația UBB Alma Mater Napocensis.

Datele noastre sunt:

 • Denumire: Fundația Alma Mater Napocensis
 • Cod de identificare fiscală: 5567031
 • Contact: Str. M. Kogălniceanu nr. 1, camera 121, cod poștal 400084, Cluj-Napoca.
 • E-mail: fundatia@ubbcluj.ro.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul website-ului https://arboriremarcabili.ro sunt în concordanță cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-GDPR) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal la UBB Cluj puteți accesa și Politica de confidențialitate a Universității Babeș-Bolyai, disponibilă la link-ul următor: https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/.

2. Termeni și definiții

Definițiile sunt preluate din Regulamentul General european 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată: orice persoană fizică.

Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

3. Ce date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului

Scopul principal al inițiativei noastre este de a implica cetățenii în colectarea de informații despre arborii bătrâni, remarcabili din România. Implicarea dumneavoastră este foarte importantă. În acest sens, ar trebui să avem câteva informații de bază despre arborii remarcabili identificați, (adică caracteristicile și poziția georgrafică a acestora), cu scopul de a permite o analiză mai structurată a datelor, atunci, când vom avea mii sau zeci de mii de înregistrări.

Formularul/Secțiunea de înregistrare pentru crearea unui cont de utilizator este disponibilă la următorul link: https://arboriremarcabili.ro/ro/accounts/signup/. Acesta este un Formular de creare a unui cont de utilizator pentru persoanele sau grupurile care doresc să doresc să își creeze un cont și să primească mai multe informații despre activitățile desfășurate. Persoanele care au un cont de utilizator pot să înscrie sau să consemneze un arbore. Vă puteți crea un cont cu orice nume de utilizator doriți. Datele cu caracter personal cerute prin intermediul formularului sunt: numele, prenumele, numele de utilizator dorit și adresa de e-mail. Aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru crearea contului și desfășurarea, în viitor, a corespondenței cu persoana care a completat formularul. Vă rugăm să nu divulgați în formular date cu caracter personal și/sau alte informații sensibile care nu sunt strict necesare. În situația în care doriți să creați un cont pentru un grup, informațiile solicitate sunt: numele grupului, e-mail-ul, limba (română, engleză sau maghiară), localitatea, județul, numele școlii (opțional), numărul de membrii, o scurtă descriere a grupului (opțional), de exemplu: numele și adresa de e-mail a reprezentantului grupului.

Pentru ca datele tale cu caracter personal să fie colectate, în acord cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare, este necesar consimțământul tău în acest sens. Astfel, prin transmiterea Formularului și crearea unui cont de utilizator, sunteți de acord cu colectarea/prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră și înțelegeți scopul colectării/prelucrării acestor date.

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui website sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată.

Prin apăsarea butonului ÎNREGISTRARE ați luat la cunoștință, că prin transmiterea formularului, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate conform acestei Politici de confidențialitate.

Drepturile persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal:

 • dreptul de a fi informat (art. 13 și 14 din GDPR) - de către Fundația UBB Alma Mater Napocensis despre tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;
 • dreptul de acces la date (art. 15 din GDPR) - persoana are dreptul de a obține confirmare din partea Fundația UBB Alma Mater Napocensis dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;
 • dreptul la rectificare (art. 16 din GDPR) - a datelor personale fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - (art. 17 din GDPR) - de a obține din partea Fundația UBB Alma Mater Napocensis ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Fundația UBB Alma Mater Napocensis are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR) - când considerați că datele cu caracter personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau Fundația UBB Alma Mater Napocensis nu mai are nevoie de aceste date;
 • dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 19 din GDPR);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR) - aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator;
 • dreptul la opoziție (art 21. din GDPR) - vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv crearea de profiluri (art. 22) - care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art. 15) - anspdcp@dataprotection.ro sau https://www.dataprotection.ro/.

4. Măsurile de securitate implementate

Conexiunea la website-ul nostru este criptată folosind o suită de codificare modernă. Conexiunea utilizează TLS 1.2. Există o conexiune criptată între serverul unde site-ul web este găzduit și browser-ul utilizatorului care accesează acest website. Site-ul web dispune de un Certificat SSL (Secure Sockets Layer), care securizează schimbul de informații prin Internet. Certificatul SSL asigură securitatea și confidențialitatea conținutului important, precum sunt datele cu caracter personal transmise prin intermediul Formularului de înregistrare (creare a unui cont de utilizator). Sesiunea de logare/autentificare pe website-ul nostru este securizată.

Website-ul nostru conține link-uri spre alte site-uri, asupra cărora nu deținem controlul și pentru care nu ne asumăm nicio responsabilitate. Nu ne asumăm nicio răspundere dacă aceste website-uri conțin informații inexacte și/sau înșelătoare, nu dispun de o securitate adecvată și/sau conțin programe malițioase (viruși informatici, troieni, adware etc.).

5. Conținut înglobat de pe alte website-uri

Unele articole postate pe acest site web pot include conținut înglobat de pe alte website-uri (de exemplu: videoclipuri, imagini, texte etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri se comportă ca și cum utilizatorii au accesat un alt website. Aceste site-uri web pot colecta date despre utilizatori, pot insera module cookies, pot să urmărească interacțiunea utilizatorului cu conținutul înglobat dacă acesta are un cont și este autentificat pe respectivul website. Menționăm faptul că nu sumtem răspunzători de Politicile de confidențialitate ale website-urilor respective.

6. Modificarea Politicii de confidențialitate

Fundația UBB Alma Mater Napocensis își rezervă dreptul de a face orice modificări la prezenta Politică de confidențialitate. Pentru a fi la curent cu ultimele completări și modificări, vă rugăm să vizitați această pagină web din când în când. Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal sau a schimbărilor apărute în structura website-ului nostru.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la informațiile prezentate în această Politică de confidențialitate sau cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail ...................

Atunci când ne contactați, vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (informații privind convingerile religioase, originea etnică sau rasială sau orice altă informație legată de sănătate sau apartenență sindicală).

Print Politica de Confidențialitate